Dịch vụ khách hàng

Trang chủ Dịch vụ khách hàng
Hướng dẫn thanh toán
 • Bước 1: Nhận mẫu Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến  theo một trong hai cách sau:
  - Tại trang web của Vietcombank cho dịch vụ Internet Banking và SMS Banking.
  - Tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào 03 (ba) bản Đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Bước 3: Đem các bản đăng ký, CMND/ Hộ chiếu đến điểm giao dịch gần nhất của Vietcombank để đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Bước 1: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ

  Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

        1. Tên chủ thẻ (Tên in trên thẻ, không có dấu)
        2. Số thẻ: bao gồm 16 số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng trống)
        3. Ngày phát hành: nhập tháng và năm phát hành thẻ
        4. Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.